Ordensregler

ANSVAR

 • Alle aktiviteter i Atlas' lokaliteter udføres på eget ansvar.

​BEKLÆDNING

 • Træning skal foregå i træningstøj og rent fodtøj. Træning i udendørssko, bare tæer, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt.
 • ​Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

DOPING, STOFFER & ALKOHOL

 • Doping accepteres ikke. Atlas er medlem af Anti Doping Danmark og testes et medlem positiv medfører det straks bortvisning fra Atlas, og alle andre træningscentre, der er medlem af Anti Doping Danmark. En sådan bortvisning vil gælde i mindst 2 år.
 • Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller nogle former for ulovlige stoffer under ophold i centret.

​FAMILIE, VENNER & BØRN

 • Familie og venner, som ikke er medlemmer, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet – ikke i træningsområdet.
 • Barn i lift kan medbringes og placeres, hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

​GARDEROBE, OMKLÆDNING & MEDBRAGTE TING

 • Det er ikke tilladt at tage taske, jakke eller andre ikke-træningsrelaterede genstande med rundt i centeret. 

 • ​Er man omklædt, kan garderoben anvendes til overtøj, tasker og udendørssko.
 • Er man ikke omklædt henvises til omklædningsrummene i kælderen eller svømmehallen. Det er ikke tilladt at klæde om i garderoben og i træningslokalet.
 • Atlas er ikke ansvarlig for de ting, der opbevares i garderoben eller skabene.
 • Skabene i kælderen og svømmehallen er ikke personlige og skal tømmes efter brug. Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, vil blive klippet op og erstattes ikke.
 • ​Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i omklædningsrummene.

​MAD & DRIKKE

 • ​Mad må kun indtages ved cafeområdet.
 • ​Kaffe og kaffekrus skal forblive i cafeområdet og smides i skraldespanden efter brug.
 • Kun drikkeflasker der kan lukkes må benyttes i træningsområdet.

MEDLEMMER UNDER 15 ÅR

 • 8-12 år:
  • ​Ønskes det at træne i centeret, er det et krav, at der bliver lavet et træningsprogram af foreningens instruktører, hvor der løbende kan tilføjes øvelser i samråd med instruktøren.
  • ​Træning foregår altid med forældre eller værge, medmindre at personalet har givet særtilladelse til at træne på egen hånd.
  • Man er velkommen til at benytte kredsløbsudstyr, træne med egen kropsvægt på gulv, bænke, bolde, elastikker og TRX slynger – det er ikke tilladt at træne med håndvægte, vægtstænger eller maskiner med vægt.
 • 13-15 år:
  • Ønskes det at træne i centeret, er det et krav, at der bliver lavet et træningsprogram af foreningens instruktører, hvor der løbende kan tilføjes øvelser i samråd med instruktøren.
  • I centeret er det tilladt at benytte alle træningsfaciliteter.
  • ​Det er tilladt at deltage på alle foreningens hold.

MEDLEMSKORT & FREMMØDE

 • Medlemskortet SKAL medbringes og der skal fremmødes, før træning kan påbegyndes. Ved træning uden kort opkræves et gebyr efter gældende takst.
 • ​Medlemskortet er personligt, og evt. misbrug medfører et gebyr på 500 kr.
 • ​Man skal fremmøde til bookede hold senest 5 min. før holdstart, ellers frigives pladsen, og der opkræves et gebyr efter gældende takst.

MOBIL, MUSIK OG LYD

 • Mobilen skal være sat på lydløs.
 • ​En mobilsamtale skal ikke være til gene for andre medlemmer, og der henstilles til, at mobiltelefonsamtaler foregår udenfor træningsområdet f.eks. ude på trappeopgangen.
 • ​Medbragt musik/lyd SKAL høres via høretelefoner.
 • ​Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centeret uden deres samtykke.

OPFØRSEL

 • I Atlas forventes det, at man fører en positiv omgangstone med respekt for hinanden.
 • Trusler og vold medfører bortvisning og udelukkelse fra Atlas.
 • Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med medlemskabet.
 • ​Personalets anvisning skal til enhver tid følges.

UDSTYR

 • ​Udstyret skal behandles ordentligt og må kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til.
 • ​Det er ikke tilladt at smide med håndvægte og kettlebells.
 • Det er ikke tilladt at anvende kalk i pulverform. Flydende kalk kan anvendes, hvis udstyret rengøres efter brug.
 • ​Ved kø til træningsmaskinerne, kan man kun bruge én maskine ad gangen.
 • Ved kø til kondiudstyr, tag gerne hensyn og træn maks. 20 min. ad gangen
 • Del gerne maskinen i pausen mellem sættene, så bliver det nemmere for alle at komme til.
 • Husk altid at lægge udstyret på plads efter brug.

ÅBNINGSTIDER

 • Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at centeret og tilhørende omklædning skal være forladt ved lukketid.

23.06.2020

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på