Fri fitness

Træn alt hvad du vil

Fri svømning

Kan til- eller fravælges

Ordensregler

Disse ordensregler sikrer en optimal træningsoplevelse for alle og skal følges. Evt. spørgsmål kan stilles til personalet.

ANSVAR

 • Alle aktiviteter i Atlas' lokaliteter udføres på eget ansvar.

BEHANDLING AF UDSTYR

 • ​Udstyret skal behandles med respekt og må kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til. Håndvægte skal have gulvkontakt, før de slippers.
 • Husk altid at lægge udstyret på plads efter brug.

BEKLÆDNING

 • Træning skal foregå i træningstøj og rene sko. Træning i udendørssko, bare tæer eller strømpesokker, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

DOPING, STOFFER & ALKOHOL

 • Doping accepteres ikke. Atlas er medlem af Anti Doping Danmark og testes et medlem positiv medfører det straks bortvisning fra Atlas, og alle andre træningscentre, der er medlem af Anti Doping Danmark. En sådan bortvisning vil gælde i mindst 2 år.
 • Salg af doping i centret medfører politianmeldelse og bortvisning.
 • Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller nogle former for ulovlige stoffer under ophold i centret.

FAMILIE, VENNER & BØRN

 • Familie og venner, som ikke er medlemmer, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet – ikke i træningsområdet.
 • Barn i lift kan medbringes og placeres, hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

MAD & DRIKKE

 • ​Mad må kun indtages ved cafeområdet.
 • Kaffe og kaffekrus skal forblive i cafeområdet og smides i skraldespanden efter brug.
 • Kun drikkeflasker der kan lukkes må benyttes i træningsområdet.

MEDLEMMER UNDER 15 ÅR

 •    8-12 år:
  • Ønskes det at træne i centeret, er det et krav, at der bliver lavet et træningsprogram af foreningens instruktører, hvor der løbende kan tilføjes øvelser i samråd med instruktøren.

  • Træning foregår altid med forældre eller værge, medmindre  at personalet har givet særtilladelse til at træne på egen hånd.
  • ​Man er velkommen til at benytte kredsløbsudstyr, træne med egen kropsvægt på gulv, bænke, bolde, elastikker og TRX slynger – det er ikke tilladt at træne med håndvægte, vægtstænger eller maskiner med vægt.
 • 13-15 år:
  • Ønskes det at træne i centeret, er det et krav, at der bliver lavet et træningsprogram af foreningens instruktører, hvor der løbende kan tilføjes øvelser i samråd med instruktøren.
  • ​I centeret er det tilladt at benytte alle træningsfaciliteter.
  • Det er tilladt at deltage på alle foreningens hold.

MEDLEMSKORT & FREMMØDE

 • Medlemskortet SKAL medbringes og scannes før træning kan påbegyndes. Træning uden kort koster 25 kr.
 • ​​Træning uden gyldigt medlemskab medfører bortvisning.
 • Medlemskortet er personligt, og evt. misbrug medfører et gebyr på 500 kr.
 • Ved indmelding og afhentning af medlemskort skal der medbringes og fremvises gyldigt ID.
 • Ved booking af hold, anses det som udeblivelse, hvis der ikke fremmødes på medlemskærmen i Atlas 5. min inden holdstart.

 • Ved udeblivelse fra booket hold, vil der afhængig af medlemskabstypen blive opkrævet et gebyr af følgende type:
  • BS-medlemskab 25 kr.
  • Kontantkort 1 dag.
  • ​Klippekort 1 klip.

MUSIK / MOBIL

 • ​Mobilen skal være sat på lydløs.
 • ​En mobilsamtale skal ikke være til gene for andre medlemmer, og der henstilles til, at mobiltelefonsamtaler foregår udenfor træningsområdet f.eks. ude på trappeopgangen.
 • ​Medbragt musik skal høres via høretelefoner. Der må ikke afspilles musik via højtaleren på telefon el. lign.
 • ​Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centrene uden deres samtykke.

OMKLÆDNING & MEDBRAGTE TING

 • ​Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter brug. Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, vil blive klippet op og erstattes ikke.
 • Atlas er ikke ansvarlig for de ting, der opbevares i skabene.
 • ​Det er ikke tilladt at tage taske, jakke eller andre ikke-træningsrelaterede genstande med rundt i centeret.
 • ​Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i Atlas' omklædningsrum.

OPFØRSEL

 • Personalets anvisning skal til enhver tid følges.
 • Som medlem i Atlas forventes det at man fører en positiv omgangstone med respekt for hinanden.
 • ​Trusler og vold medfører bortvisning og udelukkelse fra Atlas.
 • Del gerne maskinen i pausen mellem sættene, så bliver det nemmere for alle at komme til.
 • Ved kø til træningsmaskinerne, kan man kun bruge en maskine ad gangen.
 • ​Ved kø til kondiudstyr, tag gerne hensyn og træn maks. 20 min. ad gangen.
 • Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med medlemskabet.

ÅBNINGSTIDER

 • Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at centret og tilhørende omklædning skal være forladt ved lukketid.

28.02.2018

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på