Fri fitness

Træn alt hvad du vil

Fri svømning

Kan til- eller fravælges

​Medlemskontrakt

1. Foreningen

Atlas Motions & Fitness (Atlas) er en idrætsforening under Dansk Idræts Forbund og Dansk Styrkeløft Forbund, og er således underlagt DIF´s og DSF´s love og vedtægter. Atlas’ regler og vedtægter udleveres på forlangende, og kan ligeledes findes på hjemmesiden: www.atlas-fitness.dk.

2. Medlemskab

Et medlemskab hos Atlas er personligt, og kan ikke overdrages til, deles med, eller benyttes af andre.

Medlemmet er under hele medlemskabet selv ansvarlig for opdatering af de oplyste stamdata. Dette kan gøres i centeret eller ved at logge ind på hjemmesiden: www.atlas-fitness.dk.

3. Medlemskort

Medlemskortet skal altid indlæses inden træningen påbegyndes, og kan afhængig af medlemskabstype give adgang til fitness, holdtræning og svømmehal. Glemmes medlemskortet gentagende gange, vil der forekomme et gebyr efter gældende takst for at få en adgangsbillet. Bortkommer medlemskortet kan det genudstedes mod et gebyr efter gældende takst.

4. Betaling

Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales den samlede pris for perioden. Ved oprettelse af et BS-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via BS. Herefter bliver kontingentet trukket d. 1. i hver måned.

Det er muligt at oprette et medlemskab med en anden betaler. For at tilknytte en anden betaler, skal denne give sin fuldmagt ved at medunderskrive BS-aftalen. En anden betaler er, foruden de faste månedlige udgifter, også forpligtet til at hæfte for ekstra udgifter og gebyrer, der måtte opstå som følge af medlemskabet, da disse vil blive trukket fra samme konto.

5. Kredit

På BS-medlemskaber er det muligt at benytte medlemskortet til køb af varer op til den max. tilladte grænse. Købene vil blive trukket sammen med den næstkommende BS-trækning.

6. For sen betaling

Betales det løbende kontingent ved et BS-medlemskab ikke til tiden, udsendes et rykkerbrev til medlemmet, og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskort, indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godtgøres ikke.

7. Medlemskabets varighed

BS-medlemskaber er løbende medlemskaber, indtil de opsiges (jf. punkt 8 opsigelse af BS-medlemskaber). Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk ved udløbet af den forudbetalte periode. Ved begge typer af medlemskaber, refunderes forudbetalt kontingent ikke og medlemskabet udløber derfor først efter et eventuelt indestående beløb er opbrugt.

8. Opsigelse af BS-medlemskaber

BS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned, men bemærk, at forudbetalt kontingent ikke refunderes (jf. punkt 7 medlemskabets varighed). Opsigelsen skal ske ved personlig henvendelse i centret, hvor der underskrives med navn og dato, og der udleveres en kvittering på opsigelsen. Det er også muligt at opsige via e-mail til info@atlas-fitness.dk med oplysning af for- og efternavn, medlemsnummer eller CPR nummer. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne dokumentere opsigelsen.

9. Bero af medlemskaber

Alle medlemskaber kan sættes i bero, i op til 3 måneder. Medlemskaber skal sættes i bero ved personlig henvendelse i centret, hvor der underskrives med navn og dato, og udleveres en kvittering på bero- perioden. For hver bero-periode betales et gebyr efter gældende takst. Såfremt der opstår tvivl om bero perioden, skal medlemmet selv kunne dokumentere perioden.

10. Reglement

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Atlas’ personale, skal altid overholdes. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Ordensreglerne er at finde i centeret, og kan ligeledes findes på hjemmesiden: www.atlas-fitness.dk.

Alle aktiviteter i Atlas' lokaliteter udføres på eget ansvar.

11. Holdbooking / Afbud

Medlemmet kan til- og framelde sig hold via kundecomputeren i centeret eller via hjemmesiden: www.atlas-fitness. Har man booket sig på et hold, kan man indtil 5 min. før holdstart altid afmelde sig holdet igen via bookingterminalerne i centeret eller hjemmesiden. Ved udeblivelse fra et booket hold, opkræves et gebyr efter gældende takst.

12. Tilkøb af svømmehal

Ved tilkøb af svømmehal er medlemmet selv ansvarlig for at holde øje med svømmehallens åbningstider og eventuelle særarrangementer.

Det ekstra kontingent som Atlas opkræver for adgang til svømmehallen videresendes direkte til svømmehallen og indgår ikke i Atlas’ regnskab. Følgelig kan Atlas ikke give kompensation for eventuelle lukkedage.

For at få adgang til svømmehallen skal medlemmet selv købe et armbånd i svømmehallens reception efter gældende takst. Medlemmet er selv ansvarlig for armbåndet, og eventuelt bortkomst heraf.

13. Doping

Atlas er medlem af Anti Doping Danmark. Som medlem af Atlas kan medlemmet underlægges en dopingtest, hvis det forlanges af repræsentanter fra Anti Doping Danmark. Hvis medlemmet modsættersig dette, eller testes positiv, vil medlemskabet ophøre med øjeblikkelig virkning og uden ret til refundering af kontingent. Atlas er forpligtet til at videregive oplysning om en positiv dopingprøve, og en positiv prøve medfører en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

14. E-mail og SMS tjeneste

Ved at give e-mail og/eller telefonnummer til Atlas, tillader medlemmet, at kunne blive kontaktet vedrørende væsentlige ændringer i medlemsvilkår, nyhedsbreve, specielle arrangementer, påmindelser, aflysninger mv.

15. Privatlivspolitik

Foreningen har en privatlivspolitik som bestemmer hvordan vi behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitikken findes på vores hjemmeside: www.atlas-fitness.dk.

25.10.2018

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på