Generalforsamling 2021

Efter lidt Corona-udskydelse, så er det blevet tid til at få gennemført årets Generalforsamling.

Tirsdag d. 22.06.2021 kl. 17.30

B-Lokalet v. Gladsaxe Sportscenter

Vandtårsvej 55, 2860 Søborg

Der vil være vådt og tørt til ganen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes senest d. 14.06.2021 til:

info@atlas-fitness.dk

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:

-​ Bestyrelsesformand Kristian Vesterby (ønsker genvalg).

-​ Bestyrelsesmedlem Bent Colerick (ønsker genvalg).

- ​Bestyrelsesmedlem Steffen Thomsen (ønsker genvalg).

-​ Suppleant Sussi Frølich (ønsker genvalg).

-​ Suppleant Flemming Work (ønsker genvalg).

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.​

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på