Fri fitness

Træn alt hvad du vil

Fri svømning

Kan til- eller fravælges

Opdateret 19.08.2020

Generelle retningslinjer

 • Bliv hjemme hvis du føler dig sløj. Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme 48 timer efter symptomerne ophører, så du ikke udsætter andre for smitte.
 • Er du i karantæne, fordi du enten har været i kontakt med en Corona-smittet, eller har du været i et risikoområde så bliv hjemme indtil karantænen er udløbet.
 • ​Vask altid hænder og brug håndsprit før og efter træning (Der er håndsprit ved indgangen og forskellige steder i centeret).
 • Hold 2 meters afstand når du træner, og ellers 1 meter; Vi ved godt, at du har den bedste træningsmakker og holder meget af vores instruktører, men lige nu må spotting, high fives, kram og kindkys vente. Husk i stedet det store smil.
 • Host og nys i dit ærme, ikke i dine hænder. Udvis god hosteetik og vis hensyn til andre. Skulle et nys havne i dine hænder, så vask og benyt håndsprit.
 • ​I det omfang det er muligt, beder vi jer omklæde hjemmefra. Saunaerne i svømmehallen vil være lukket, og der henvises til ikke at opholde sig unødigt længe i omklædningen, hverken den i kælderen eller i svømmehallen.
 • Det er ikke tilladt at træne ved flere stationer ad gangen i form af supersæt. Afslut træningen ved maskinerne enkeltvis, og afsprit derefter maskinen.
 • Visse steder i centeret vil maskiner være afspærret med gult/sort bånd. Måtter og andet udstyr kan være fjernet.
 • I nogle områder hvor maskinerne står tæt, er der sat røde mærkater op, som indikerer at man ikke kan bruge maskinen hvis der er medlemmer der bruger maskinen ved siden af (2 meters reglen).
 • ​Sprit ALT udstyr af løbende når du har brugt det.
 • ​Det er ikke tilladt at lægge nøgler, medlemskort og mobiltelefoner ved eller bag disken (Skålen med medlemskort er derfor fjernet).

Holdtræning

 • Alle hold gennemfører fortsat træning udendørs, men mødested vil være i foyeren foran Atlas. I tilfælde af regn rykker vi ind i holdsalen, så bare lad paraplyen blive hjemme. Reglen vedrørende et maksimalt deltagerantal på 9 ophæves, og deltagerantallet er fremover det samme som før coronakrisen.
 • HUSK: Du skal fremmøde på loginskærme 5 min. før holdstart og vise din billet til instruktøren på holdet.
 • Der kan løbende over sommeren ske ændringer i holdplanen med både flere og færre hold afhængig af efterspørgsel og afvikling af ferie hos instruktører, så hold øje i holdbookingsystemet.

Ekstra rengøring

Foruden din indsats har vi også fokus på ekstra rengøring. Vi vasker og afspritter dagligt alle kontaktflader du kommer i berøring med når du træner, og vi sørger for hyppig udluftning og åbne vinduer i det omfang det er muligt.

Vi anmoder alle om at bidrage til en genåbning under hensyntagen til ovenstående retningslinjer, og glæder os til at tage imod jer på torsdag med håndsprit og godt humør.

Mvh Bestyrelsen og ansatte i Atlas Motion & Fitness

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på